ساندویچ پانل در استان خراسان رضوی

ساندویچ پانل در استان خراسان رضوی

موقعیت جغرافیایی استان خراسان رضوی همان طور که میدانید استان خراسان رضوی یکی از استان‌های خراسان به مرکزیت مشهد است که امروزه به سه استان خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی تقسیم شده است. نقطه عطف در تاریخ این استان به ورود اقوام آریایی به فلات ایران بازمی‌گردد و با مستقر شدن این قوم […]