ساندویچ پانل گالوانیزه

ساندویچ پانل گالوانیزه

ساندویچ پانل گالوانیزه از دسته پانل‌هایی است که به دو صورت ساندویچ پانل دیواری و ساندویچ پانل سقفی طراحی و تولید می‌شود. علت نام گذاری این پانل‌ها استفاده از ورق گالوانیزه در ساختار ساندویچ پانل گالوانیزه است. ورق گاوانیزه جز مقاوم ترین نوع ورق‌ها در برابر خوردگی و پوسیدگی است که آن هم به دلیل […]